Cenovnik enterijerskih radova

cenovnik završnih građevinskih radova

Idi na početnu Renoviranje I Adaptacija

Cenovnik radova i usluga je orjentacionog tipa, i može biti odstupanja u zavisnosti od vrste i obima posla,
kao i lokacije na kojoj se Vaš objekat nalazi. U zadnjoj koloni je označeno da li je u cenu usluge uračunat
i neophodan materijal, ili se on dodatno naplaćuje, odnosno ga Vi nabavljate. Cene su izražene u evrima,
isplata se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Cenovnik grubih i pripremnih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Zaštita podova najlonom kvadratni metar 0,50 Da
2. Zaštita podova kartonom kvadratni metar 1,00 Da
3. Rušenje pregradnih zidova od cigle (cena se odnosi na zid debline 12-15cm) kvadratni metar 16.00  
4. Rušenje pregradnih zidova od cigle (cena se odnosi na zidove debline preko 15cm) kubni metar 100,00  
5. Rušenje pregradnih zidova od siporeksa kvadratni metar 8,00  
6. Rušenje pregradnih zidova od gips-kartonskih poča na metalnoj podkonstrukciji kvadratni metar 8,00  
7. Rušenje pregrada i stubova od armiranog betona kubni metar 160,00  
8. Probijanje otvora na pregradnom zidu kvadratni metar 30,00  
9. Obijanje keramičkih pločica sa zidova i podova kvadratni metar 5,00  
10. Razbijanje ravnajućeg sloja kvadratni metar 5,00  
11. Demontaža sobnnih vrata komad 10,00  
12. Demontaža sanitarija komad 7,50,00  
13. Razbijanje ozida i demontaža stere kade komad 50,00  
14. Demontaža tuš kabine komad 30,00  
15. Odvoženje šuta na deponiju kubni metar 15,00  

Ovde su navedene cene usluga koje se najučestalije, naravno, svaki posao ima svoju specifičnost,
tako da mogu da se pojave neke pozicije koje nisu ovde navedene, za njih formiraramo cenu
za svaki posao ponaosob. Na cene rušenja i demontaže utiče spratnost građevine,
ima li ili nema teretnog ili običnog lifta, ima li u tom prostoru nameštaja ili drugih stvari koje
moraju da se zaštite, da li je pod obložen parketom ili pločicama koje moraju da se zaštite da bi
se izbeglo oštećenje.

Cenovnik elektroinstalaterskih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Izvod napajanja i povezivanje (utičnice, prekidač, svetla), obračun po el. izvodu el.izvod 8 ne
2. Izvod napajanja (utičnice, prekidač, svetla), obračun po mestu napajanja el.mesto 12,00 Da
3. Izvod napajanja za trofaznu utičnicu sa povezivanjem i montažom komad 16,00 Ne
5. Montaža automatskih osigurača u razvodnu tablu (razvodna tabla ulazi u cenu za 8+ osigurača) komad 8,00 Da
6. Razvod instalacije za telefon i povezivanje komad 10,00 ne
7. Razvod instalacije za antenu sa povezivanjem u centralnoj razvodnoj kutiji komad 12,00 Ne
7. Montaža galanterije (utičnica i prekidača, obračun se vrši po modularnom mestu) komad 0,60 Ne
7. Montaža led trake i povezivanje dužni metar 1,50 Ne
7. Montaža rasvete (plafonjera, ugradnih lampi, visilica i slično) komad 5,00 Ne
7. Montaža lustera i rasvetnih tela koja zahtevaju sklapanje delova (kristala, stakala i slično) paušalno / Ne

Cenovnik molersko-farbarskih i dekoraterskih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Zaštita podova najlonom kvadratni metar 0,50 Da
2. Zaštita podova kartonom kvadratni metar 1,00 Da
3. Krpljenje šliceva (kanala), nastalih provlačenjem elektro instalacije (širine do 8cm) dužni metar 2,20 Da
4. Uklanjanje slojeva stare boje i glet mase sa plafona i zidova struganjem kvadratni metar 1,20 /
5. Uklanjanje španskog zida sa plafona i zidova struganjem kvadratni metar 1,60 /
6. Bandažiranje pukotina na zidovima i plafonima dužni metar 2.00 Da
7. Postavljanje zaštitnih metalnih ivičnih lajsni na uglove dužni metar 1,80 Da
8. Gletovanje i bojenje zidova u dva sloja, klasični kvalitet zavrsne obrade. Poludisperzija kvadratni metar 3,70 Da
9. Gletovanje i bojenje zidova u dva sloja, osnovni kvalitet zavrsne obrade. Disperzija kvadratni metar 4,20 Da
10. Gletovanje i bojenje zidova u tri sloja, Visok kvalitet zavrsne obrade. Akrilne boje kvadratni metar 6,80 Da
11. Gletovanje i bojenje niša (udubljenja u zidovima ili na plafonima), kanala za skrivenu rasvetu i sličnih nepristupačnih površina dužni metar metar 2,50 Da
12. Odvajanje boja, pravljenje preseka i linija na zidovima dužni metar metar 1,80 Da
13. Izrada dekorativne tehike "Otoćento" na pripremljenu podlogu (materijal prestižnog italijanskog proizvođača oikos) kvadratni metar 17,00 Da
14. Izrada dekorativne tehike "Enkanto" na pripremljenu podlogu (materijal prestižnog italijanskog proizvođača oikos) kvadratni metar 18,00 Da
15. Izrada dekorativne tehike "Rafaelo" (efekat špatulata) na pripremljenu podlogu (materijal prestižnog italijanskog proizvođača oikos) kvadratni metar 23,00 Da
16. Izrada dekorativne tehike "Špatulat" na pripremljenu podlogu (materijal domaće ili jeftinije strane proizvodnje) kvadratni metar 17,00 Da
17. Izrada dekorativne tehike "Travertino" (efekat poroznog, šupljikavog kamena "travertin") na pripremljenu podlogu (materijal prestižnog italijanskog proizvođača oikos) kvadratni metar 25,00 Da
18. Izrada dekorativne tehike "Travertino" (efekat poroznog, šupljikavog kamena "travertin") na pripremljenu podlogu (materijal domaće ili jeftinije strane proizvodnje) kvadratni metar 18,00 Da
19. Navlačenje lepka i mrežice na zidove i plafone kvadratni metar 3,20 Da
20. Lepljenje stirodura debljine 3cm kvadratni metar 7,70 da
21. Lepljenje fasadnog stiropora debljine 5cm kvadratni metar 6,70 Da
22. Lepljenje fasadnog stiropora debljine 8cm kvadratni metar 8,20 Da
23. Lepljenje fasadnog stiropora debljine 10cm kvadratni metar 9,70 Da
24. Izrada rajbovane fasade (materijal po izboru naručioca posla)) kvadratni metar 2,70 Ne
25. Bojenje (krečenje) fasade kvadratni metar 2,50 Da
26. Bojenje starih (tučanih) radijatora rebro 1,35 Da
27. Bojenje cevi dužni metar 0,8 Da
28. Bojenje sobnih vrata sa svim neophodnim predradnjama (okvirne dimenzije 205x85cm) klasičan kvalitet završne obrade, boje na vodenoj osnovi komad 38,00 Da
29. Lepljenje tapeta Kvadratni metar 5,00 Ne

Ovde su navedene cene usluga koje se najčešće traže, naravno, svaki posao ima svoju specifičnost,
tako da mogu da se pojave neke pozicije koje nisu ovde navedene, za njih formiraramo cenu
za svaki posao ponaosob. Vi možete odabrati tehniku ili boje koje nisu navedene u našem cenovniku,
kao i druge vrste radova.

Cenovnik gipsarskih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Izrada ravnog spuštenog plafona sa jednoslojnom podkonstrukcijom kvadratni metar 12,50 Da
2. Izrada ravnog spuštenog plafona sa podkonstrukcijom u dva pravca (plafoni velikih površina) kvadratni metar 15,50 Da
3. Izrada ravnog spuštenog plafona popločanog vlagootpornim pločama kvadratni metar 13,50 Da
4. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, jedna ivica loma, ukupne širine do 40 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar metar 11,50 Da
5. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, jedna ivica loma, ukupne širine do 60 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar 14,00 Da
6. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, jedna ivica loma, ukupne širine preko 60 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom, obračunava se dužni metar plus kvadratura kaskade koja prelazi propisani standard dužni metar 14,00 + m2 Da
7. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, dve ivice loma, ukupne širine do 40 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar metar 15,00 Da
8. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, dve ivice loma, ukupne širine do 60 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar metar 18,00 Da
9. Izrada greda-kaskada na plafonima i zidovima, jedna ivica loma, ukupne širine preko 60 cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom, obračunava se dužni metar plus kvadratura kaskade koja prelazi propisani standard dužni metar 18,00 + m2 Da
10. Izrada pregradnih zidova na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od lake mineralne vune D=5cm, debljina zida 7,5 i 10 cm kvadratni metar 18,50 Da
11. Izrada pregradnih zidova na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od lake mineralne vune D=10cm, debljina zida 12,50 cm kvadratni metar 21,00 Da
12. Izrada pregradnih zidova na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od lake mineralne vune D=10cm, obloženim sa dva sloja gipsanih ploča, debljina zida 15,00 cm kvadratni metar 24,00 Da
13. Izrada termo izolacije spoljnih zidova lakom mineralnom vunom D=5cm, postavljenom između podkonstrukcije i prekrivenom paropropusnom folijom (izvodi se u kombinaciji sa gipsanom oblogom zida, stavka Rb.14) kvadratni metar 5,50 Da
14. Izrada samostojećih gipsanih obloga zida, na metalnoj podkonstrukciji kvadratni metar 10,00 Da
15. Lepljenje gipsanih ploča na zidove, (tzv. suvo malterisanje) kvadratni metar 8,00 Da
16. Izrada špaletni oko prozora i vrata, lepljenjem, širine do 10cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar metar 7,50 Da
17. Izrada špaletni oko prozora i vrata, kombinacija lepljenja i konstrukcije, širine do 15cm, sa metalnom zaštitnom ivičnom lajsnom dužni metar metar 11,50 Da
18. Ispunjavanje špaletne (prostora oko novo postavljenih prozora ili brata) lepkom i akrilnim silikonom, primenjuje se kod manjih zazora, uglavnom sa spoljne strane. dužni metar 3,00 Da
19. Izrada kaskada na plafonima i zidovima, sa nišom i prepustom (ogradicom) za skrivenu rasvetu (led trake i slično) sa završnim zaštitnim ivičnim lajsnama. Ukupne širine do 50 cm dužni metar 16,50 Da
20. Izrada kaskada na plafonima i zidovima, sa nišom i prepustom (ogradicom) za skrivenu rasvetu (led trake i slično) sa završnim zaštitnim ivičnim lajsnama. Ukupne širine preko 50 cm, obračunava se dužni metar plus kvadratura kaskade koja prelazi propisani standard dužni metar 16,50 + m2 Da
21. Izrada termo izolacije potkrovlja (kosih krovova), po propisanom standardu visoke energetske efikasnosti, što podrazumeva 1. sloj paropropusne vlago nepropusne folije 2. kamenu vunu debljine 10cm 3. mineralnu vunu, unakrsno postavljenu, debljine 20cm 4.Završni sloj paropropusne vlago nepropusne folije kvadratni metar 16,00 Da
22. Izrada termo izolacije potkrovlja (kosih krovova), niže energetske efikasnosti, što podrazumeva 1. sloj paropropusne vlago nepropusne folije 2. mineralnu vunu, unakrsno postavljenu, debljine 20cm 4.Završni sloj paropropusne vlago nepropusne folije kvadratni metar 9,80 Da
23. Izrada valovitih, krivolinijskih olafona, na metalnoj podkonstrukciji. kvadratni metar 25,00 Da

Ovde su navedene cene usluga koje se najčešće traže, naravno, svaki posao ima svoju specifičnost,
tako da mogu da se pojave neke pozicije koje nisu ovde navedene, za njih formiraramo cenu
za svaki posao ponaosob. Specifičnost nose lukovi, kupole, stubovi, parapetni zidovi,
kao i gipsane lajsne i stubovi, za koje cene formiramo na osnovu izbora oblika i dimenzija gipsanih
elemenata. Takođe utiče i to ima li ili nema teretnog ili običnog lifta,
(ukoliko su u pitanju višespratne građevine) ima li u tom prostoru nameštaja ili drugih stvari koje
moraju da se zaštite, da li je pod obložen parketom ili pločicama koje moraju da se zaštite da bi
se izbeglo oštećenje.

Cenovnik vodoinstalaterskih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Izrada nove vodoinstalacione i kanalizacione mreže za kupatilo (kupatio prosečne velicine do 6 kvadrata, u cenu ulaze cevi, slivnik, glavni ventil i ek ventili,cena ne obuhvata, slavine, kupatilsku galanteriju, podne rešetke niti montažu sanitarija) paušalno 370,00 Da
2. Izrada nove vodoinstalacione i kanalizacione mreže za kuhinju(u cenu ulaze cevi, glavni ventil i ek ventili) paušalno 150,00 Da
3. Montaža ugradnog vodokotlića, povezivanje na instalaciju sa montažom gipsane maske, do visine ugradnog vodokotlića komad 100,00 Ne
4. Ugradnja mešača u zid, i povezivanje na instalaciju komad 25,00 Ne
5. Montaža tuš kabine komad 60,00 Ne
6. Montaža sanitarija (wc šolja, lavabo, bojler i td) komad 25,00 Ne
7. Montaža slavina i kupatilske galanterije (držača za sapun, toalet papir i slično) komad 5,00 Ne

Cene radova koje su navedene u cenovniku sa materijalom, obuhvataju kvalitetne cevi domaćih
i stranih proizvođača, ventile proverenog kvaliteta. Garantujemo kvalitet izvedenih radova
i ugrađenog materijala. Obzirom da su ovde prikazane cene standardnih usluga, za ostale radove
cene formiramo u zavisnosti od pozicija i Vaših zahteva, za svaki konkretan posao.

Cenovnik keramičarskih radova


R.B. Naziv usluge Jedinica mere Cena po jedinici mere Cena sa materijalom
1. Ravnanje (maltrisanje) zidova, i priprema za lepljenje pločica kvadratni metar 8,00 Da
2. Ravnanje podova olmo masom do 5mm debljine kvadratni metar 4,00 Da
3. Ravnanje podova olmo masom do 10mm debljine kvadratni metar 10,00 Da
4. Izrada ravnajućeg sloja, cementne košuljice debljine do 8 cm kvadratni metar 12,00 Da
5. Izrada hidro izolacije dvokomponentnom, trajno elastičnom hidro izolacijom (proizovđača "Sika" ili "Kema") kvadratni metar 16,00 Da
6. Lepljenje pločica na zidove i podove kvadratni metar 10,00 Ne
7. Lepljenje pločica na stubove, stepenike, ozide, sa montažom ivične lajsne dužni metar 10,00 Ne
8. Postavljanje bordura i ukrasa dužni metar 8,00 Ne
9. Lepljenje mozaik pločica kvadratni metar 20,00 /
10. Lepljenje dekorativnog kamena (prirodni kamen, sečen na male pojedinačne pločice, debljine od 2,5 cm i deblje) kvadratni metar 20,00 /
11. Lepljenje veštačkog dekorativnog kamena kvadratni metar 10,00 /
10. Lepljenje dekorativnih cigli kvadratni metar 15,00 ne

Idi na početnu Deko Dom Dizajn