Rušenje pregradnih zidova i probijanje otvora

Rušenje pregradnih zidova, sečenje zidova od armiranog betona

Grubi radovi koje izvodimo u cilju prilagođavanja postojećeg prostora, ili starog objekta, novoj nameni i formiranju odgovarajućeg rasporeda.
Pod ovim radovima podrazumevamo, rušenje pregradnih zidova od cigle, različitih vrsta blokova, gipskartonskih ploča, rušenje drugih vrsta pregrada, sečenje betonskih zidova, za koje smo sigurni da ne narušavaju statiku objekta, rušenje kupatila, demontaža vrata, prozora i drugih elemenata i pregrada.

Sa izvođenjem ove vrste radova počinjemo upoznavanjem objekta, utvrđivanjem koji zidovi su pregradni a koji noseći, to je moguće utvrditi i pregledom na licu mesta ili uvidom u plnove objekta ako ih ima. Nakon toga pristupamo uklanjanju nepotrebnih pregrada, rušenjem, uklanjanju zidnih obloga, demontažom starih instalacija, prozora, vrata i drugih elemenata predviđenih za zamenu.

Rušenje se vrši upotrebom specijalnim pneumatskim čekićima (takozvani "Hilti", marka profesionalnih mašina čiji se naziv kod nas uopšteno koristi za bušilice sa pneumatskim čekićem), posebnim mašinama za sečenje betona sa vodenim hlađenem i ručnim čekićima veće težine("macola")

Zašto odabrati baš nas1?

  • Znanje
  • Iskustvo
  • Pouzdanost
  • Preciznost
  • Odgovornost
  • Pedantnost
  • Garancija kvaliteta
  • Kompletna usluga na jednom mestu...

Izvođenje radova u slici i reči...

Rušenje predstavlja posao visoke odgovornosti, zbog mogućnosti oštećenja objekta, postojećih instalacija, i povreda, usled nepažnje ili nestručnog pristupa.

Mi smo firma sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima rušenja i promene struktura stambenih i poslovnih prostora.

Imamo razrađen pristup, koji prilagođavamo datom objektu, posebnu pažnju poklanjamo prilikom radova gde se delimično ili u potpunosti trebaju sačuvati podne, zidne obloge ili delovi instalacija. Nakon rušenja u objektima zatvorenog tipa, kao što su stambeni objekti i tržni centri, šut pakujemo u posebne vreće, koje slažemo u prostoru, kada prikupimo dovoljnu količinu dovozimo kontejner i za najviše 1 sat, šut odvozimo sa gradilišta, ne remeteći uobičajeno funkcionisanje na objektu.

Ukratko o radovima...

Kako se obračunava rušenje zidova?

Kod obračuna rušenja zidova u obzir uzimamo više parametara, kao što su, materijal od koga su zidovi napravljeni, spratnost objekta, ima li ili nema terotnog ili transportnog lifta, koliki je obim radova.

Obračun se vrši po kubnom metru (m3) ili po kvadratnom metru (m2), ili dužnom metru(m1), kada su u pitanju grede ili sužavanje odnosno skraćivanje, nekog elementa. Probijanje otvora za vrata se naplaćuje paušalno, odnosno okvirno, i u zavisnosti od materijala od koga je zid napravljen, cena probijanja otvora za vrata se kreće, od 60,00e do 200,00 u koliko se seče armirani beton. Cena rušenja pregradnog zida od cigala se kreće od 70,00e/m3 do 100,00e/m3, dok se cena rušenje zidova od armiranog betona kreće od 150,00e/m3 do 200,00e/m3. Cena rušenja zidova od siporeksa, gipskartonskih pločana na metalnoj podkonstrukciji i drugih vrsta pregrada od lakih materijala se kreće od 6,00 pa do 14,00e/m2

Cena rušenja kupatila

Kod rušenja kupatila postoje više stavki, od kojih se svaka posebno naplaćuje.

Demontaža sanitarija se naplaćuje paušalno i kreće se od 20,00e-50,00e u zavisnosti od veličine kupatila i opreme koja se u njemu nalazila. Cena demontaže tuš kabine se kreće od 20,00-50,00e. Cena rušenja uzidane kade se keće od 40,00-60,00e. Cena obijanja pločica sa zidova i podova kreće se od 3,00-5,00/m2. Cena razbijanja ravnajućeg sloja (košuljice) se kreće od 3,00-6,00e/m2. Ukidanje stare elektro i vodovodno-kanalizacione mreže se naplaćuje paušalno, i kreće se od 20,00-50,00e.
Cene koje su ovde navedene, imaju određeni opseg kretanja, na koji utiče specifičnost svakog pojedinačnog posla kao i obim, odnosno količina posla.Bitno je imati u vidu, da grubi radovi na rušenju, moraju biti izvedeni sa velikom pažnjom i stručnošću, jer nepažnja i neznanje za posledice mogu imati izazivanje velike materijalne štete i opasnost od povreda.


Kompletna usluga rušenja, ukidanja starih instalacija, demontaže i odvoza građevinskog šuta, na jednom mestu!

Poverivši nam kompletne radove, dobijate kratak rok izvođenja radova, garanciju na kompletne radove, bez gubljenja dragocenog vremena, bez praznog hoda.

Ovde možete preuzeti šablon cenovnika za izvođenje kompletnih radova na rušenju i promeni strukture prostora,
Cenovnik možete preuzeti ovde-Cenovnik grubih radova


Prava korišćenja

Sve fotografije i tekstovi, koje se nalaze na sajtu "Renoviranje i Adaptacija, su vlasništvo firme "Deko Dom Dizajn", i namenjeni su isključivo za ličnu upotrebu u svrhu informisanja i planiranja, našim korisnicima. Upotreba materijala, koji se nalazi na sajtu, u bilo kakve komercijalne svrhe, bez dozvole ovlašćenih lica je zabranjena.

Kontaktirajte Nas!

Telefon:+381 65/882-8862
Email: dekodomdizajn@gmail.com
Vebsajt: www.renoviranjeiadaptacija.com
       www.dekodomdizajn.com

Velka Dugoševića 29d,
Zvezdara,
Beograd,
Srbija